Stort fremmøde til flygtninge-høring

//

Preben

Bred kirkelig opbakning til mandagens høring om forholdene på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast, men de ansvarlige politikere glimrede ved deres fravær

Der var fuldt hus – og mere til – da kulturmødestedet Bakkehuset i Ikast mandag den 19. februar lagde rammer til en høring om forholdene for afviste asylansøgere i Udrejsecenter Kærshovedgård.

Høringen var blevet til på initiativ fra tidligere sognepræst i Bording Lindvig Osmundsen og en række andre præster og frivillige i det tværkulturelle arbejde.

De er alle dybt bekymrede over den – efter deres opfattelse – umenneskelige behandling af de afviste asylansøgere på landets udrejsecentre – et problem, der har været meget oppe i medierne.

Derfor havde de indbudt eksperter og politikere til at kaste lys over situationen og udfordre landets beslutningstagere til en politisk løsning.

Deltagere fra hele landet sluttede op om arrangementet

Over 200 interesserede fra det midt- og vestjyske var mødt op for at overvære høringen, og der var også deltagere fra andre dele af landet.

“Det var rigtig dejligt at se så mange LM’ere, der bakkede op om arrangementet,” fortæller tværkulturel konsulent i Luthersk Mission Else Wiwe.

Sammen med andre var hun kommet fra Sønderjylland, og der var også en flok fra Sjælland, der havde taget turen over Storebælt for at deltage.

“Det er tydeligt, at der er en bred kirkelig opbakning om, at der her sker noget i vores land, som vi ikke bryder os om, og det må vi gøre noget ved.”

Kan vi virkelig være det bekendt i Danmark?

Flere deltagere bidrog med personlige oplevelser af forholdene på udrejsecentrene, som de oplever som psykisk nedslidende.

​”Er Kærshovedgård Danmark værdigt? Kan vi være det bekendt?” lød det gennemgående spørgsmål.

Desuden gav en jurist, en teolog og en lektor i menneskerettigheder hver sin vinkel på, hvordan vi som samfund behandler de afviste asylansøgere.

“Det er en politik, der har spillet fallit. Utålelighedsregelen, der gerne skulle motivere folk til at rejse, har fået den modsatte effekt,” sagde lektor Julia Suárez-Krabbe fra Roskilde Universitet.

Statistikken viser da også, at ud af ialt 1.600 asylansøgere, der sidste år blev afvist i Danmark, er det kun hver sjette, der er rejst hjem – og færre end 25 er rejst frivilligt.  

Ikke den store opbakning fra politisk hold

Ud over Karen Klint fra Socialdemokratiet var der ingen politikere – heller ikke fra de regeringsbærende partier – der ønskede at medvirke, og det var en klar mangel, mener Else Wiwe.

“Det var nogle virkelig gode og tankevækkende indlæg. Men man kan sige, at de, der egentlig skulle have hørt det, der blev sagt – de var der ikke. Det var ærgerligt.”

“Der er blevet sat ord på nogle ting, og det var godt. Vi må virkelig håbe, at det her er en høring, der så også bliver hørt.”

Flygtninge dybt rørt over den store medfølelse

Med sig til høringen havde Else Wiwe en af sine bekendte, en asylansøger fra Afghanistan.

Han har ikke selv opholdt sig på Kærshovedgård, men har venner, der måtte flygte videre, efter de er blevet afvist, fordi de frygtede for at blive sendt hjem til en uvis fremtid.

“Han var tydeligt berørt i bilen hjem over de mange mennesker, der bekymrer sig om forholdene for de afviste asylansøgere og ønsker at gøre noget for at hjælpe dem,” siger Else Wiwe.